خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

لیست مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علائم تجاری چیست؟

لیست مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علائم تجاری چیست؟

 

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علائم تجاری

تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت

مدارک مثبت هویت متقاضی

الف ) اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب ) اشخاص حقوقی : آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

مدارک نماینده قانونی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل ، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و …… ) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد .

۱۰ نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر

در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند

ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و ……..

استفاده از حق تقدم : در صورتی که با متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر ۶ ماه ) استفاده نمایند . می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم کنند

نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار

رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

طبق قوانین کشور ایران شرایط ثبت شرکت برای کسانی که می توانند در ایران اقدام به ثبت شرکت نمایند به قرار ذیل می باشند:

کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.

اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت ۱۰۰% در ایران شرکت ثبت نمایند.

چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture)

و در صورتی که شرایط فوق را داشته باشند می توانند مراحل ثبت شرکت را پشت سر بگذارند.

نقاشی ساختمان

لیست مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علائم تجاری چیست؟